Madrussan, E. (2022). Oggi un filosofo. Paideutika, (35), 2. https://doi.org/10.57609/paideutika.vi35.2237