Madrussan, Elena. 2022. «Oggi Un Filosofo». Paideutika, n. 35 (aprile):2. https://doi.org/10.57609/paideutika.vi35.2237.