Madrussan, E. (2022) «Oggi un filosofo», Paideutika, (35), pag. 2. doi: 10.57609/paideutika.vi35.2237.