[1]
E. Madrussan, «Oggi un filosofo», Paideutika, n. 35, pag. 2, apr. 2022.