Madrussan, E. «Oggi Un Filosofo». Paideutika, n. 35, aprile 2022, pag. 2, doi:10.57609/paideutika.vi35.2237.